Examensarbete och praktik

Det viktigt för oss på Projektengagemang att hålla nära kontakt med högskolan för kunskapsutbyte och rekrytering. Vi har medarbetare som forskar och undervisar på universitet och högskolor och är på så sätt insatta i den akademiska världen.

Kontakter och beslut om examensarbeten på Projektengagemang tas på lokal nivå i det enskilda dotterbolaget. På så sätt blir beslutsvägarna korta. Forskningsinriktade examensarbeten knyter vi till praktiska fall. Kopplingen mellan teori och verklighet ger värdefulla erfarenheter för framtiden.

Vi kan erbjuda praktik inom de flesta av våra teknikområden. Varje praktikant blir tilldelad en mentor som fungerar som ett bollplank och handledare. Praktikanter projektanställs och ingår i arbetsgrupper som arbetar med skarpa uppdrag. 

Hör gärna av dig genom att göra en ansökan om du är intresserad av examensarbete eller praktik hos oss.