Arkitektur

Projektengagemang bidrar till ett hållbart samhälle genom att skapa funktionella och estetiska miljöer för människor att vistas i. Vi är specialiserade inom arkitektur och samhällsplanering.

Våra referenser omfattar till stor del ny- och ombyggnadsprojekt inom vård, utbildning, bostäder och infrastruktur.

Vi har hög kompetens och bred erfarenhet inom:

  • Husarkitektur
  • Inredningsarkitektur
  • Landskapsarkitektur
  • Stadsplanering
  • Visualisering
  • Ljusdesign
  • Besiktning
Lotta Werner Flyborg
Affärsområdeschef Arkitektur
+46 10-516 03 10
Marika Axén
Kontaktperson Tema Stockholm/Uppsala
+46 10-516 04 47
Sofia Wollmann
Kontaktperson Tema Visby
+46 10-516 01 27
Kjell Sandquist
Kontaktperson Tema Malmö
+46 10-516 06 49
Hans-Olof Carlson
Kontaktperson Skövde/Mariestad/Göteborg
+46 10-516 03 48