Byggnad

Projektengagemang har den kompetens som krävs för att genomföra projekt inom samtliga faser av en fastighets livscykel, från förädling av råmark och uppförande av nybyggnation till renovering och modernisering av en befintlig byggnad samt fastighetsutveckling, på ett hållbart sätt. Vi erbjuder strategisk rådgivning, specialisttjänster och helhetslösningar.

Idag är det tekniska innehållet i en byggnad mer komplext och omfattande än vad det varit, till följd av såväl allmän teknisk utveckling som energibesparande åtgärder. Vi sätter alltid samverkan mellan installationssystem, byggnader och dess verksamhet i centrum i våra uppdrag, med ett resultat som är miljövänligt såväl som energi- och kostnadseffektivt.

Projektengagemang har möjlighet att bistå dig med koncept och idéer, genomförande av förstudier, projektering, konstruktion, besiktning och uppföljning av genomförda projekt inom:

Vi arbetar med både offentliga och privata beställare inom hela bygg- och fastighetssektorn.

Mathias Thorsson
Affärsområdeschef Byggnad
+46 10-516 08 12
Morten Lund
Kontaktperson region Mitt - Byggnad
+46 10-516 07 52