Bildbank

Bildbanken innehåller nedladdningsbara, högupplösta, bilder av vår ledning, styrelse, logotyp och ett urval av verksamhetsbilder. Bildbanken har tagits fram som en service till media och andra intressenter av vårt företag.

Om du har frågor eller behöver någon annan bild kontakta oss via e-post [email protected]

Hur får bilderna användas?
Alla bilder, logotyper och alla till dem anknutna rättigheter ägs uteslutande av Projektengagemang. Material i bildbanken får användas kostnadsfritt för redaktionella ändamål och endast i icke-kommersiellt syfte. Bilderna får inte användas för något annat ändamål utan tillstånd från Projektengagemang. Likaså är det inte tillåtet att på något sätt förändra design, färger eller på annat sätt förvränga bilderna

Logotyp

Anvisningarna ovan gäller även för logotypen. Regler kring placering och storlek följer här. Storleken mäts efter bredden på logotypen, grundstorleken är 100 mm. För att säkerställa att logotypen blir tydlig, är den minsta tillåtna storleken 20 mm. Runt logotypen för PE finns en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Måttet på frizonen är samma som logotypens halva höjd. Samma minimiavstånd gäller till ytterkanten på det material där logotypen ska placeras.