Nya Karolinska Solna, Stockholm

För att minska infektionsrisken krävs extremt ren luft i operationssalar. Vid uppförandet av Nya Karolinska i Solna vände sig Skanska till PE i ett tidigt skede med uppdraget att utveckla rätt lösningar för ventilationen.

PE har lång erfarenhet av sjukhusprojekteringar och hygienisk design. Antalet bakteriebärande partiklar i luften måste hållas på en extremt låg nivå i operationssalar för att minska infektionsrisken. Kraven på ren luft i operationssalarna på Nya Karolinska i Solna är i paritet med vad som gäller för aseptisk tillverkning av sterila läkemedel.

Vi fick i ett tidigt skede uppdraget att hitta lösningar för att uppnå kraven. Påverkansfaktorerna luftföring, luftrening, klädval, materialval, layout och logistik samordnades genom nära samarbete med verksamheten, arkitekterna, byggaren och leverantörerna av teknisk utrustning. Virtuella modeller av luftrörelserna i operationsrummen (CFD-beräkningar) och utveckling av nya luftdon och luftaggregat var nödvändiga steg för att nå utrymmesoptimerade, flexibla och renhetsklassade rum. Resultatet är toppmoderna operationssalar med extremt ren luft.

Projektet i korthet

Kund: Skanska samt Sweco/ÅF

Typ av uppdrag: Program för att minimera infektionsrisken vid operation, projektering av system- och bygghandlingar för ventilation

Projekt start: 2010

Projekt klart: 2016

Ökat värde: Minimerad infektionsrisk vid operationer

Linda Lönneberg
Affärsområdeschef VVS
+46 10-516 03 97
Anders Wängberg
VVS
+46 10-516 03 94