PE-skolan

PE-skolan är ett stöd för dig som medarbetare i din utveckling och karriär; en karta och kompass för din möjliga utveckling och karriär inom Projektengagemang.

Det övergripande syftet med PE-skolan är att utveckla företaget som helhet genom de enskilda medarbetarna och cheferna. På det sättet stärker vi uppdragsverksamheten, får möjlighet till bättre affärer, och i förlängningen ökat värde för våra kunder.

Genom PE-skolan erbjuder vi utbildningar och utvecklingsinsatser av flera slag; utbildningar inom chefs- och ledarskap, affärsmässighet, utbildningar kopplade till olika roller som exempelvis uppdragsledare samt utbildningar i olika systemstöd. PE-skolan ska också samordna de tekniska utbildningar som initieras ute i verksamheten. Och så vill PE-skolan även erbjuda andra former för utveckling, exempelvis seminarier och olika typer av webbutbildningar.