Vår historia

Arvet hos Projektengagemang handlar om viljan och modet att bryta upp från en ordning man upplever har svagheter, för att istället med entreprenörsanda och yrkesskicklighet våga gå sin egen väg.

2016

1000 medarbetare – 1 miljard i omsättning

Samma år som Projektengagemang firar tio år som företag uppnår vi ett av de mål som varit satta sedan starten; vi är nu 1000 medarbetare och omsätter mer än 1 miljard kronor. Tioårsjubiléet firas genom den landsomfattande eventserien Stadsengagemang där vi tillsammans med kunder och samarbetspartners tar fram förslag på hur vi kan förbättra svenska städer ur samhällsbyggnadsperspektiv. Foto: Panelsamtal under Stadsengagemang i Stockholm kring hur vi lockar fler kvinnor till branschen och skapar affärsnytta genom jämställdhet.

2015

Resan fortsätter

Vi är nu fler än 600 medarbetare och finns på ett 30-tal orter. Arbetet för att vara en ännu attraktivare arbetsplats där medarbetare utvecklas och individen gör skillnad fortsätter. Allt med syftet att öka värdet för våra kunder och slutanvändare. Koncernen ägs sedan sommaren 2015 enbart genom aktieägare i koncernens moderbolag, efter att ca 200 medarbetare konverterat sina aktier i dotterbolagen. 1 miljard i omsättning 2017 är inom räckhåll och nästa mål är 2 miljarder.

2013

Fortsatt stark utveckling – mot börsen

Fortsatt stark utveckling med flertalet stora och komplexa uppdrag. 2013 tas beslut om att försöka nå en börsnotering 2017 och ytterligare förtydliga strategin att bli en ledande leverantör av sammansatta och samordnade leveranser.

2010

Heltäckande kompetens

2010 börjar formeringen av en heltäckande, multidisciplinär konsultkoncern med verksamhet som organiseras i affärsområden. Den organiska tillväxten fortsätter i oförminskad styrka och vi börjar även förvärva bolag i linje med vår strategi.

2009

Utvecklingen tar fart

Mellan 2006 och 2009 läggs grunden för Projektengagemang. 10 verksamheter startas i partnerskap med ca 100 medarbetare genom så kallade entreprenörspaket. Resan mot målet att vara en attraktiv arbetsgivare där varje individ kan göra skillnad och omsätta 1 miljard kr med 100 miljoner i vinst är inledd. Vi ska bli en av de tio största teknikkonsulterna i Sverige.

2006

Projektengagemang grundas

Projektengagemang grundas av Per-Arne Gustavsson. Under 2006 startas fem bolag tillsammans med medarbetare i bolagen. Per Göranson ansluter och byggandet av koncernen startar.