Vision och affärsidé

Kärnan i Projektengagemang återfinns i gedigen kunskap och i en vilja att förbättra. Genom starkt engagemang, en sann entreprenörsanda och ett stort kunnande hos våra ingenjörer och arkitekter skall Projektengagemang förnya branschen. Vår ambition är att skapa största möjliga kundvärde genom djup förståelse för våra kunders affärssituation.

Affärsidé
Vi skapar mervärde för kunden genom att leverera kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, infrastruktur, industri och projektledning.  

Vision
Vi förnyar vår bransch.

Projektengagemangs strategi för lönsamhet utgår från medarbetarna, organisationen och kunden. Strategin bygger på tre centrala begrepp som genomsyrar hela koncernen. Dessa strategiskt viktiga begrepp beskriver våra kärnvärden: 

Ökat värde (varför)
Proaktivt skapa kund- och samhällsnytta som bidrar till ökat värde.

Integration (hur)
Intern samverkan mellan discipliner med helhetssyn i nära samarbete med kunden.

Kunskap (vad)
Vår bas, specialistkompetens i kombination med innovation, kreativitet och affärsmannaskap.

Per Hedebäck
VD och Koncernchef (CEO)
+46 10-516 03 52