Nyheter

Vunnen markanvisningstävling

På uppdrag av Oscar Properties har PEs arkitektföretag Tema tillsammans med Andreas Martin-Löf Arkitekter tagit fram det vinnande förslaget i Värmdö kommuns markanvisningstävling för exploatering av Kvarnbergsterrassen i Gustavsberg.

Tävlingsuppdraget bestod av utbyggnad med bostäder och lokaler i den bergiga terrängen på Kvarnbergets sluttning samt allmänna utrymmen i gatunivå och naturmark.  Tema är ansvariga landskapsarkitekter och förslagets koncept avseende miljö och energi togs fram av PEs hållbarhetschef Pia Stoll.

Området är mycket centralt placerat i tätorten, mitt imellan busstorg och centrum i norr respektive hamn och Gustavsbergfabrikens omvandlade industribyggnader i väster. I direkt anslutning till området kommer dessutom en helt ny stadspark att anläggas.

Utvärderingsgruppen lade stor vikt vid att förslaget hade bra balans mellan stadsmässighet och bibehållen natur. I motiveringen står bland annat att ”anbudet presenterar ett tydligt stadsbyggnadsförslag med en bärande gestaltningsidé utifrån platsens förutsättningar och kvalitéer”.

Länk till pressmeddelande på Värmdö kommuns hemsida:
https://www.mynewsdesk.com/se/varmdo_kommun/pressreleases/oscar-properties-bygger-kvarnbergsterrassen-i-vaermdoe-2304989

De som arbetat med tävlingen är:
Maria Persson
Jacob Wesström
Johan Jacobsson
Anna Hrdlicka
Erik Hjerdin
Pia Stoll

 

 

Arvid Linder
Press och PR-ansvarig
+46 70-779 58 98